ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทันตกรรม)

ด้วยเงินบำรุง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผู้ชนะ ยูนิต สสจ.pdf)ประกาศผู้ชนะ ยูนิต สสจ.pdf (81 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง