ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 85 กิโลวัตต์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20191017153912.pdf)20191017153912.pdf (160 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง