ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 140 กิโลวัตต์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20191017153907.pdf)20191017153907.pdf (60 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR