ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (23.ประกาศผู้ชนะเตียงผ่าตัด.pdf)23.ประกาศผู้ชนะเตียงผ่าตัด.pdf (107 ดาวน์โหลด)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (10.ประกาศผู้ชนะ เครื่องซักผ้า.pdf)10.ประกาศผู้ชนะ เครื่องซักผ้า.pdf (109 ดาวน์โหลด)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศผู้ชนะ.pdf (136 ดาวน์โหลด)

เนื้อหาอื่นๆ...

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง