ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

 จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจะจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน   จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลบ้านฝาง,โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูเวียง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลชนบท และ โรงพยาบาลภูผาม่าน แห่งละ 1 เครื่อง ด้วยเงินงบประมารเงินกู้โควิด พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec x ray300 mA.pdf)spec x ray300 mA.pdf (22 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ x ray 300mA.pdf)ประกาศ x ray 300mA.pdf (26 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ