ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.spec com.pdf)1.spec com.pdf (47 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2ประกาศประกวดราคาคอม.pdf)2ประกาศประกวดราคาคอม.pdf (39 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ