ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (3spec Hematocrit.pdf)3spec Hematocrit.pdf (53 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4ประกาศประกวดราคาเครื่อง Hematocrit.pdf)4ประกาศประกวดราคาเครื่อง Hematocrit.pdf (45 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ