ประกวดราคาซื้อ ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ (Parallel bar) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (7.spec ราวฝึกเดิน.pdf)7.spec ราวฝึกเดิน.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8ประกาศราวฝึกเดิน.pdf)8ประกาศราวฝึกเดิน.pdf (48 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ