ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec x ray 300 ma.pdf)spec x ray 300 ma.pdf (93 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ x ray 300 mA.pdf)ประกาศ x ray 300 mA.pdf (16 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ