ประกาศประกวดราคาซื้อ  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล   จำนวน 1 เตียง 

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec เตียงผ่าตัดทั่วไป.pdf)spec เตียงผ่าตัดทั่วไป.pdf (32 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไป.pdf)ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไป.pdf (22 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ