ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ  จำนวน 11 เครื่อง จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลแวงใหญ่, โรงพยาบาลเปือยน้อย, โรงพยาบาลซำสูง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, โรงพยาบาลหนองเรือ, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลน้ำพอง แห่งละ 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศ US 11 เครื่อง.pdf)ประกาศ US 11 เครื่อง.pdf (44 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ