ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

จำนวน 7 เครื่อง จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเก่า,โรงพยาบาลหนองนาคำ, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลบ้านฝาง และโรงพยาบาลพระยืน แห่งละ 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศ US 7 เครื่อง.pdf)ประกาศ US 7 เครื่อง.pdf (45 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ