ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถขอรัรบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวัน 27/8/63 - 9/9/63

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Scanned Image.pdf)Scanned Image.pdf (20 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง