บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ยี่ห้อ Infimed รุ่น OT-02 ผลิตภัณฑ์ประเทศโปรแลนด์ จำนวน 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.คำสั่งเตียงผ่าตัด 1724800.pdf)1.คำสั่งเตียงผ่าตัด 1724800.pdf (245 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.สัญญา เตียงผ่าตัด.pdf)2.สัญญา เตียงผ่าตัด.pdf (143 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.น.แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัด.pdf)3.น.แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัด.pdf (165 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.สเป็คเตียงผ่าตัด.pdf)4.สเป็คเตียงผ่าตัด.pdf (239 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ