บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  ยี่ห้อ NIHON KOHDEN/METRAN รุ่น HUMMING VUE ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ รพ.น้ำพอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30น. จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ