รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลา่คม 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC122220-003.pdf)DOC122220-003.pdf (35 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ