บริษัท เซนต์เมด จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล  ยี่ห้อ Mindray รุ่น Beneheart D6 ประเทศจีน

ให้แก่ โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลหนองสองห้อง แห่งละ 1 เครื่อง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ