รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (CCF23112563.pdf)CCF23112563.pdf (38 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (CCF23112563_0001.pdf)CCF23112563_0001.pdf (36 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (CCF23112563_0002.pdf)CCF23112563_0002.pdf (65 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ