ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

รพ.พระยืน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (เอกสารประกวดราคาระบบPACS.pdf)เอกสารประกวดราคาระบบPACS.pdf (57 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง