บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ยี่ห้อ Infimed รุ่น OT-02 ผลิตภัณฑ์ประเทศโปรแลนด์ จำนวน 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ