บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  ยี่ห้อ NIHON KOHDEN/METRAN รุ่น HUMMING VUE ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ รพ.น้ำพอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30น. จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ