บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด จะส่งมอบ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ยี่ห้อ NAMWIWAT รุ่น A870 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน 1 เครื่องให้แก่ รพ.บ้านฝาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ