แบบฟอร์มนำส่งขึ้นทะเบียน และ จำหน่าย

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ทร03.pdf)ทร03.pdf (145 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร04.pdf)ทร04.pdf (209 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร05.pdf)ทร05.pdf (136 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร11.pdf)ทร11.pdf (401 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการปกครอง  ดูแล  ราชพัสดุ.pdf)แบบรายงานการปกครอง ดูแล ราชพัสดุ.pdf (96 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการปกครอง.xlsx)แบบรายงานการปกครอง.xlsx (90 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ