บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ ยี่ห้อ MEDIPIA รุ่น ENDO CLEAN ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี จำนวน 1 เครื่อง

ให้แก่ รพร.กระนวน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง