บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ยี่ห้อ PENTAX รุ่น EPK-V1,500 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น จำนวน

1 เครื่อง ให้แก่ รพร.กระนวน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง