บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด แจ้งส่งมอบ  เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ยี่ห้อ NAMWIWAT  รุ่น HO160   ผลิตภัณฑ์ประเทศไทยให้แก่ รพร.กระนวน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง