บริษัท ตรีเพชร อิเล็คทริค จำกัด จะส่งมอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ THAITECH GENERATOR SET รุ่น TTG375BX ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ สถานที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

               1.รพ.แวงน้อย จำนวน 1 เครื่อง

               -กำหนดส่งมอบเครื่องและติดตั้ง ในวันที่ 19 มิย.2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

               -กำหนดการตรวจรับ ในวันที่ 24 มิย.2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

               2.รพ.ภูผาม่าน จำนวน 1 เครื่อง

               -กำหนดส่งมอบเครื่องและติดตั้ง ในวันที่ 22 มิย.2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

               -กำหนดการตรวจรับ ในวันที่ 26 มิย.2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง