ระบบให้บริการ แผนอัตรากำลัง แผนสนับสนุนการให้บริการ (logistics) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์จำลองทั้ง 4 ระดับ (A.B.C. และ D)

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (10999-รพ.สีชมพู-มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ_ลดความแ.pdf)รพช.ลูกข่าย (รพ.สีชมพู) (3804 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชุมแพ-นำเสนอแนวทางการจัดเตรียม Cohort ward-21 เมษายน 2563.pdf)Super Node (รพ.ชุมแพ) (2470 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (พล-แนวทางการจัดเตรียม Cohort ward รพ.พล.docx)Node (รพ.พล) (3099 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ