นพ.สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหารบริษัทกสท โทรคมนาคม (CAT) และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงานและรับฟังการบรรยายสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิด ขอนแก่น

image


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ