สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

  • วันที่7 พย. 2559 - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
  • วันที่8 พย. 2559 - หลักสูตรสำหรับ Claim & Audit
  • วันที่9 พย. 2559 - หลักสูตรสำหรับงบส่งเสริมและหน่วยบริการปฐมภูมิ (PP & PC)
  • วันที่15 พย. 2559- หลักสูตรสำหรับหน่วยบริการทุติภูมิ/ตติยภูมิ/DMIS

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
รพศ./รพท./รพช./เอกชน/นอก สป.สธ. 
http://khonkaen.nhso.go.th/…/edo…/attach/20161031194233a.pdf

สสอ.
http://khonkaen.nhso.go.th/…/edo…/attach/20161031194040a.pdf

 โดยต้องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมที่หน้าเว็บไซต์ สปสช.เขต7 ขอนแก่น [ลงทะเบียน]


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ