"เอกสารการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดบุหรี่ สุรา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2559  และ รุ่นที่ 2 28 กันยายน 2559  ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น"

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ