อัตราร้อยละ รายชื่อดีเด่น - ดีมาก รอบ เม.ย.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศ ดีเด่น-ดีมาก 1 เม.ย. 64.pdf)ประกาศ ดีเด่น-ดีมาก 1 เม.ย. 64.pdf (262 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ 1 เม.ย. 64.pdf)ประกาศร้อยละ 1 เม.ย. 64.pdf (3789 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ