แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

รายการก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (กำหนดการออกสำรวจพื้นที่.pdf)กำหนดการออกสำรวจพื้นที่.pdf (145 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ