สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายแพทย์ไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

S 42901509 

S 42901511

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ