กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริดภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้สนใจส่งผลงานภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สรรหาบุคคลแอลกอฮอล์.pdf)สรรหาบุคคลแอลกอฮอล์.pdf (188 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ