ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชุม กวป.ธันวาคม 63.pdf)ประชุม กวป.ธันวาคม 63.pdf (384 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ