ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1 คำนำ สารบัญ.pdf)1 คำนำ สารบัญ.pdf (193 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2 บทสรุปผู้บริหาร.pdf)2 บทสรุปผู้บริหาร.pdf (191 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3 นโยบาย.pdf)3 นโยบาย.pdf (220 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4 ยุทธศาสตร์.pdf)4 ยุทธศาสตร์.pdf (358 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม).pdf)6ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม).pdf (170 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7 คำสั่งจัดทำแผนปี 2564.pdf)7 คำสั่งจัดทำแผนปี 2564.pdf (192 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8คณะทำงานจัดทำเอกสาร.pdf)8คณะทำงานจัดทำเอกสาร.pdf (154 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (KPI Template KKPHO  2564.rar)KPI Template KKPHO 2564.rar (834 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ปก.pdf)ปก.pdf (182 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ