ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชุม กวป.พฤศจิกายน 63.pdf)ประชุม กวป.พฤศจิกายน 63.pdf (364 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ