ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่น

และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามไฟล์

เอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5589 คัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น.pdf)5589 คัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น.pdf (83 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง