สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์สตรี เพื่อรับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น

ประจำปี 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดังแนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (4642 คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น 63.pdf)4642 คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น 63.pdf (500 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ