ระบบให้บริการ แผนอัตรากำลัง แผนสนับสนุนการให้บริการ (logistics) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์จำลองทั้ง 4 ระดับ (A.B.C. และ D)

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (10999-รพ.สีชมพู-มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ_ลดความแ.pdf)รพช.ลูกข่าย (รพ.สีชมพู) (916 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชุมแพ-นำเสนอแนวทางการจัดเตรียม Cohort ward-21 เมษายน 2563.pdf)Super Node (รพ.ชุมแพ) (494 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (พล-แนวทางการจัดเตรียม Cohort ward รพ.พล.docx)Node (รพ.พล) (147 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง