ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.แนวทาง พชอ.ปี63.pdf)1.แนวทาง พชอ.ปี63.pdf (2886 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.รายงานประเด็น พชอ.63.docx)2.รายงานประเด็น พชอ.63.docx (489 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.แผนปฎิบัติการ-สรุปผล พชอ.63.xlsx)3.แผนปฎิบัติการ-สรุปผล พชอ.63.xlsx (475 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.แบบประเมินตนเองUCCARE.docx)4.แบบประเมินตนเองUCCARE.docx (461 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง