ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหาร/จนท.สสจ.แห่งละ 10 ท่าน
  2. เขตสุขภาพ 5 ท่าน
  3. โรงพยาบาล 4 ท่าน
  4. สสอ. อำเภอละ 2 ท่าน(ประสานผ่าน สสจ.)
  5. ตัวแทน รพ.สต. อำเภอ 2 ท่าน (ประสานผ่าน สสจ)
  6. ศูนย์วิชาการ/วพบ./วสส.อื่นๆ แห่งละ 2 ท่าน
ไฟล์แนบ:
Access this URL (เอกสารประกอบการประชุม)เอกสารประกอบการประชุม (277 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง