คะแนนตัวชี้วัด (KPI) ที่ผ่านการอุทธรณ์ในการประเมินการผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2  ประจำปี 2562

ปรับปรุง เมื่อ 23 ส.ค. 2562

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (คะแนนอุทธรณ์CUP รอบที่ 2 ปี 62.xlsx)คะแนนอุทธรณ์CUP รอบที่ 2 ปี 62.xlsx (815 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง