คะแนนตัวชี้วัด (KPI) จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (รวมคะแนน CUP ปี 62.xlsx)รวมคะแนน CUP ปี 62.xlsx (885 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง