ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62.pdf)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62.pdf (1364 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ปี 2562 (ชมรมฯ).xlsx)เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ปี 2562 (ชมรมฯ).xlsx (1272 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง