เรียนหน่วยบริการทุกระดับ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยได้รับข้อมูลฯจากสปสช.ขอนแก่น เรื่องการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ปี 63 พบว่ามีข้อมูลการจัดบริการที่ยังไม่ถูกต้อง.ขอความกรุณาตรวจสอบและหากมีการแก้ไขข้อมูล แจ้งกลับมาที่คุณรุ้งลดา 089-6222164 หากไม่แก้ไขภายในเวลาถือว่าท่านยืนยันข้อมูลค่ะ

เรื่องการแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 63 ในด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย ให้ทุกหน่วยบริการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเวป สปสช เอง.ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณสุฑารัตน์ สปสช.ขอนแก่น 061-3867188)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ขึ้นทะเบียนสปสช.ขก63.xls)ขึ้นทะเบียนสปสช.ขก63.xls (551 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง