ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (00_สรุปประเด็นการประชุม_CFO62_พปง_เมื่อ28มิย62.pdf)00_สรุปประเด็นการประชุม_CFO62_พปง_เมื่อ28มิย62.pdf (1906 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (00_หนังสือส่งมติประชุม28มิย62.pdf)00_หนังสือส่งมติประชุม28มิย62.pdf (438 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (01_สถานการณ์การเงิน2562_นพ.สสจ..pdf)01_สถานการณ์การเงิน2562_นพ.สสจ..pdf (1606 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (02_ตรวจสอบภายใน_อ.ชวัลลักษณ์.pdf)02_ตรวจสอบภายใน_อ.ชวัลลักษณ์.pdf (918 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (03_งานนำเสนอBright spot_พล.pdf)03_งานนำเสนอBright spot_พล.pdf (3866 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (04_โรงพยาบาลอุบลรัตน์นำเสนอRCM.pdf)04_โรงพยาบาลอุบลรัตน์นำเสนอRCM.pdf (713 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (05_สิ่งดีๆ บอกต่อ_ณรงค์ คำแหวน.pdf)05_สิ่งดีๆ บอกต่อ_ณรงค์ คำแหวน.pdf (1282 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (06_ทิศทาง พปง.พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้จังหวัดขอนแก่น.pdf)06_ทิศทาง พปง.พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้จังหวัดขอนแก่น.pdf (370 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (07_การจ่าย CCS-ANC_เกศรินทร์ ชนยุทธ.pdf)07_การจ่าย CCS-ANC_เกศรินทร์ ชนยุทธ.pdf (2051 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (08_ค่าสินไหมจ่ายข้อมูลจากบริษัทกลาง.pdf)08_ค่าสินไหมจ่ายข้อมูลจากบริษัทกลาง.pdf (355 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (09_รายการเบิก_INSTRUMENTITEM-ทุกสิทธิ.pdf)09_รายการเบิก_INSTRUMENTITEM-ทุกสิทธิ.pdf (1221 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (10_newinsurance_62_แผนผังกำกับงบประมาณ4กองทุน.xls)10_newinsurance_62_แผนผังกำกับงบประมาณ4กองทุน.xls (1606 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ