ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1 คำนำ สารบัญ.pdf)1 คำนำ สารบัญ.pdf (132 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2 บทสรุปผู้บริหาร.pdf)2 บทสรุปผู้บริหาร.pdf (139 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3 นโยบาย.pdf)3 นโยบาย.pdf (147 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4 ยุทธศาสตร์.pdf)4 ยุทธศาสตร์.pdf (213 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม).pdf)6ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม).pdf (121 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7 คำสั่งจัดทำแผนปี 2564.pdf)7 คำสั่งจัดทำแผนปี 2564.pdf (130 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8คณะทำงานจัดทำเอกสาร.pdf)8คณะทำงานจัดทำเอกสาร.pdf (111 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (KPI Template KKPHO  2564.rar)KPI Template KKPHO 2564.rar (328 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ปก.pdf)ปก.pdf (127 ดาวน์โหลด)

-->รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สธ.)ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ

-->รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สธ.)ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ

-->แบบฟอร์มใบสมัครฯ

-->แบบฟอร์มใบขอย้าย

-->แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อนระดับ)

-->แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศดีเด่น-ดีมาก  ต.ค. 63.pdf)ประกาศดีเด่น-ดีมาก ต.ค. 63.pdf (4383 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ 1 ต.ค. 63.pdf)ประกาศร้อยละ 1 ต.ค. 63.pdf (2534 ดาวน์โหลด)

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ