คุณธรรมองค์กร

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (2279 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_กระทรวงสาธารณสุข_(MoPH_Code_of_Conduct).pdf)_กระทรวงสาธารณสุข_(MoPH_Code_of_Conduct).pdf (273 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_การส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf)_การส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf (248 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉบับที่_1_(พ.ศ._2559-2564).pdf)_ฉบับที่_1_(พ.ศ._2559-2564).pdf (275 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ชุมชน_อำเภอ_จังหวัด.pdf)_ชุมชน_อำเภอ_จังหวัด.pdf (253 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_นโยบายคุณธรรม_ความโปร่งใสหน่วยงาน.pdf)_นโยบายคุณธรรม_ความโปร่งใสหน่วยงาน.pdf (263 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_สธ_2560-2564.pdf)_สธ_2560-2564.pdf (265 ดาวน์โหลด)